• Sobota, 03 czerwca 2023

 • Imieniny: Leszka, Tamary, Karola

 • Font Icon

Zasady rezerwacji

ZASADY REZERWACJI BOISK ORLIK W SZTUTOWIE

 

Boiska są czynne w następujących terminach:

 1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkół w Sztutowie w okresie roku szkolnego – poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00
 2. boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
 • poniedziałek – piątek   godz. 15.00 – 20.00
 • sobota        godz. 10.00 – 20.00
 • niedziela      godz. 10.00 – 20.00

W okresie wakacyjnym boiska dla grup zorganizowanych dostępne są od poniedziałku  do niedzieli w  godzinach  od 8.00 do 18.00.

Godziny od 18.00 do 21.00 zarezerwowane są dla mieszkańców.

 1. Pierwszeństwo w rezerwacji boisk mają: Szkoła, Stowarzyszenia oraz Kluby Sportowe z terenu Gminy Sztutowo.
 2. Warunkiem rezerwacji jest wysłanie pisemnego zgłoszenia (fax: 55 247 83 96 lub e-mail: jzywicka@sztutowo.ug.gov.pl) z podaniem nazwy drużyny rezerwującej boisko – klubu sportowego oraz telefonu kontaktowego do osoby dokonującej rezerwacji.
 3. Ośrodki wczasowe mogą dokonywać rezerwacji działając w imieniu klubów sportowych.
 4. Jeden podmiot może dokonać rezerwacji nie dłużej niż na 1,5 godziny dziennie (dotyczy tylko okresu wakacji).
 5. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zarezerwowanego terminu automatycznie zrywa rezerwację i skutkuje brakiem możliwości dokonania rezerwacji przez okres 2 tygodni.
 6. Na boiskach obowiązuje regulamin, którego nieprzestrzeganie będzie skutkować zerwaniem rezerwacji.
 7. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, użytkownik zobowiązany jest do  niezwłocznego powiadomienia animatora boiska ORLIK.
 8. Zarezerwowane terminy mogą być odwołane w przypadku organizacji przez Urząd Gminy imprezy  sportowo – rekreacyjnej.
 9. W okresie zimowym (od 01.12 do 28.02) boiska będą czynne tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (boiska nie oblodzone i nie zaśnieżone).
 10. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Sztutowo można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, od poniedziałku do piątku, pod nr telefonu: 55 247 81 51 wew. 613, w godzinach od 7.30-15.30.
 11. Harmonogram korzystania z boiska orlik znajduje się na stronie https://www.sztutowo.pl/?page_id=1988

 

Opłaty za korzystanie z pozostałych boisk w Gminie Sztutowo

Uchwała Rady Gminy Sztutowo w sprawie opłat za boisko sportowe z dnia 14.04.2016

Print Friendly, PDF & Email