• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Cmentarz komunalny

Uprzejmie informujemy o wynikach spotkań z mieszkańcami, podczas których omawiane były propozycje lokalizacji cmentarza komunalnego  w Sztutowie.

W dniu 20.02.2020 r. w Szkole Podstawowej w Sztutowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami na temat potencjalnych propozycji lokalizacji cmentarza komunalnego.                                Kolejno od 23.03.2020 r. do 31.05.2020 r. (zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Gminy Sztutowo) odbyły się konsultacje ws. propozycji lokalizacji cmentarza.  We wrześniu br. odbył się cykl zebrań wiejskich, na których Wójt Gminy przedstawił  propozycję lokalizacji cmentarza komunalnego na części działki nr 184/1 w Sztutowie.  W sprawie ww. propozycji  Wójt Gminy podejmował również bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, czemu min. służył dyżur, który odbył się w dniu 23.09.2020 r. w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

 

Należy podkreślić, iż na wszystkich zebraniach sołeckich  oraz podczas bezpośrednich kontaktów Wójta Gminy z mieszkańcami  propozycja lokalizacji cmentarza na części działki nr 184/1 obręb Sztutowo spotkała się w zdecydowanej większości z pozytywnym przyjęciem. Wśród mieszkańców Gminy nie brakuje również głosów sprzeciwu dla proponowanej lokalizacji cmentarza.  Nic nie jest jeszcze przesądzone. Grunt należy do Nadleśnictwa Elbląg. Proces uzgodnień zarówno w zakresie zmian miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo, jak i nabycia jest dopiero przed nami. Wyrażamy przekonanie, iż realizacja przedsięwzięcia pogodzi interesy zarówno osób przychylnych realizacji inwestycji, jak i mających obawy z zakresu proponowanej lokalizacji.

Dotychczasowa analiza zasobów gruntowych Gminy Sztutowo, niestety nie wykazała żadnego innego terenu, który mógłby zostać zagospodarowany na cmentarz komunalny.

Gmina Sztutowo w swoich działaniach będzie dążyć do stałego informowania mieszkańców o postępie prac związanych z realizacją cmentarza komunalnego na części działki nr 184/1 w Sztutowie, zapewniając  w szczególności czynny udział mieszkańców w procesie uzgodnień. Mając na uwadze interes publiczny dla planowanego przedsięwzięcia, informuje się iż osoby, które chcą wyrazić swoje stawisko do sprawy proponowanej lokalizacji mogą na bieżąco składać swoje wnioski.

Pozyskanie terenu oraz sprawne przeprowadzenie procesu uzgodnień, zagwarantuje Gminie Sztutowo, iż cmentarz w proponowanej lokalizacji tj. na części działki nr 184/1 w Sztutowie będzie służył lokalnej społeczności przez długi czas.