• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Dokumentacja dla Nowej Kuchni Obozowej

Informujemy, że rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej w Sztutowie”, na które Gmina Sztutowo uzyskała 120.000 zł dofinansowania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Zamówienie w dwóch częściach wykona AMS Pracownia Projektowa Maciej Sywula z Gdańska. Pierwsza część, która zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku, to wykonanie inwentaryzacji oraz pełna ocena stanu technicznego zabytku. Druga część ma na celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji zabytku na cele usług kultury i uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja pozwoli poznać koszty remontu i adaptacji oraz umożliwi staranie się o kolejne środki zewnętrzne.
Partnerem merytorycznym projektu jest Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Zakończenie zadania planowane jest na kwiecień 2022 r. Za obie części wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 265.000,00 zł.