• Niedziela, 10 grudnia 2023

 • Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

 • Font Icon

Gospodarka odpadami – informacje ogólne

Wykaz z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GMINIE SZTUTOWO

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ MIESZANYCH VII-XII 2023

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ MIESZANYCH I – VI 2023

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I- XII 2023

 

 • Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów z terenu Gminy Sztutowo jest:

* KOMA Olsztyn Sp. z o.o., tel./fax 89-526 26 26, e-mail  elblag@koma.net.pl

 • Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo zajmuje się:

* Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. ul. Rokicka 5A, 83 – 110 Tczew.

Wykaz przedsiębiorstw z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GMINIE SZTUTOWO (zobacz)

ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo za rok 2022 (zobacz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo w 2021 r. (zobacz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo w 2020 r. (zobacz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo w 2019 r. (zobacz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo w 2018 r. (zobacz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo w 2017 roku (zobacz)

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Sztutowo 2016 r.(zobacz)

UWAGA! POJEMNIKI Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIESZANYMI I POPIOŁEM ORAZ WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU LUB PRZED DNIEM ODBIORU W WIDOCZNYM MIEJSCU PRZY KRAWĘDZI POSESJI. 

 

 

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XII/128/2019 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 R. – ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZTUTOWO ROZDZIAŁ 4 § 17 PUNKT 4 „WORKI Z ODPADAMI SELEKTYWNIE ZEBRANYMI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO ODBIORU DOPIERO PO CAŁKOWITYM ICH ZAPEŁNIENIU. NIEPEŁNE WORKI NIE BĘDĄ ODBIERANE.”

Firma KOMA Olsztyn Sp. z o.o. odbierająca odpady z Gminy Sztutowo powinna dostarczyć worki w ilości takiej samej jak odbiera od mieszkańców. Proporcja 1:1 (jeden worek pełen plastiku =  1 worek pusty plastiku). Większa ilość worków jest dostępna w Urzędzie Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, pokój nr 2.

ODBIÓR ODPADÓW NASTĄPI OD GODZINY 700 DO 22 00.

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXVIII/295/2017 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2017 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZTUTOWO ROZDZIAŁ 3 § 6 PUNKT 2 ,,NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE NALEŻY GROMADZIĆ WYŁĄCZNIE W POJEMNIKACH DO TEGO CELU PRZEZNACZONYCH’’. WYSTAWIONE PRZY POJEMNIKU WORKI Z NIESEGREGOWANYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE BĘDĄ ODBIERANE.

Przypominamy! obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przetransportowanie z terenu nieruchomości do miejsca odbioru (przed bramę) pojemników oraz worków wypełnionych odpadami komunalnymi w dniach ustalonych harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

UWAGA! Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpady powstające z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Każdy rolnik jest zobowiązany we własnym zakresie zagospodarować odpady takie jak:
– środki ochrony roślin i opakowania po nich,
– sznurki,
– folie po kiszonkach i tunelach,
– worki po nawozach,
– opony od przyczep i innych maszyn rolniczych,
– inne odpady pochodzące z działalności rolniczej.

Wyżej wymienione odpady nie mogą być odbierane i finansowane w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z rolnictwa to obowiązek ich wytwórcy czyli rolnika. Odpady te należy dostarczyć do podmiotów, które posiadają zezwolenie na ich zbieranie lub przetwarzanie.

Punkty przyjmujące odpłatnie odpady z działalności rolniczej:

FHU OPLAST – RECYKLING
UL. Winduga 6
86-617 Bobrowniki
tel. 505-060-001
– folie rolnicze typu big-bagi
– sznurki
– włókniny PP

VERDE Group s.c.
ul. Kościerska 9
Żukowo koło Gdańska
tel. 505-514-790
– folie rolnicze
– sznurki

GUMEKO Sp z o.o.
Rożental 35
83-130 Pelplin
tel.733-883-496
– opony rolnicze

System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin PSOR 

Mapa punktów odbioru opakowań po środkach ochrony roślin

FRAKCJE ODPADÓW

Informujemy, że plastikowe butelki oraz kartoniki i puszki po napojach w żółtych workach powinny być zgniecione przez mieszkańców i umieszczone w ww. worku.

Na prośbę firmy KOMA Olsztyn Sp. z o.o. przyminamy, że do pojemnika na popiół nie wrzucamy gorącego popiołu oraz popiołu umieszczonego w pojemniku nie zalewamy wodą.

Segregowane odpady powinny znaleźć się w workach do tego przeznaczonych, ma znaczenie kolor worka. Nie umieszczamy odpadów selektywnie zebranych w czarnych workach, gdyż firma odbierająca odpady komunalne z naszej Gminy ma prawo takich worków nie odebrać. Umieszczanie odpadów w czarnych workach generuje dodatkowe koszty dla Gminy, ponieważ traktowane są wtedy jako zmieszane a nie segregowane.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW SELEKTYWNYCH

POBIERZ >>> ULOTKĘ

 

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

TWORZYWA SZTUCZNE

 • zgniecione butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 
 • styropian opakowaniowy,
 • zgniecione puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folia aluminiowa,
 • zgniecione kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

SZKŁO

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.
 • szkło stołowe – żaroodporne,
 • ceramika, doniczki,
 • znicze z zawartością wosku,
 • żarówki i świetlówki,
 • szkło kryształowe,
 • reflektory,
 • nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometry i strzykawki,
 • monitory i lampy telewizyjne,
 • szyby okienne i zbrojone,
 • szyby samochodowe,
 • lustra i witraże,
 • fajans i porcelana,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

PAPIER

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.
 • papier powlekany folią i kalkę,
 • kartony po mleku i napojach,
 • pieluchy jednorazowe i podpaski,
 • pampersy i podkładki,
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapety,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

ODPADY BIODEGRADOWALNE

 • gałęzie drzew i krzewów,
 • liście, kwiaty i skoszona trawa,
 • trociny i kora drzew,
 • owoce, warzywa itp.
 • kości zwierząt,
 • mięso i padlina zwierząt,
 • olej jadalny,
 • drewno impregnowane,
 • płyty wiórowe i MDF,
 • leki,
 • odchody zwierząt,
 • popiół z węgla kamiennego,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

FRAKCJA KUCHENNA

( worek brązowy 60 l umieszczony w pojemniku na odpady zmieszane)

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.

 • resztki jedzenia

ODPADY ZMIESZANE Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych    

UWAGA! Mieszkańcy, którzy zadeklarowali zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny są zobowiązani do segregacji odpadów wg powyższych frakcji. W przypadku złej selekcji odpadów zostanie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wyższej stawki, czyli za odpady zbierane w sposób zmieszany.

ZGŁASZANIE UWAG!

Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwie wykonanej usługi lub jej niewykonania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy Urzędu Gminy osobiście lub telefonicznie na nr 55/247-81-51  w. 619, lub drogą elektroniczną na adres email mborowiec@sztutowo.ug.gov.pl podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz czego dotyczy zgłoszenie.

Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego wykonania  lub niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK.

Zgłoszenia będą rejestrowane w „Dzienniku zgłoszeń” i niezwłocznie przekazane do przedsiębiorcy  odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK celem ich wyeliminowania.

Zgłoszenia anonimowe bądź zawierające niepełne informacje ( np. brak adresu) nie będą rozpatrywane.