• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do dnia 31 stycznia 2023 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2022 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy uiścić:

– bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Sztutowie  lub

– przelewem na  konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Stegnie

 36 8308 0001 0000 0101 2000 0010

Niedopełnienie ww. obowiązku z mocy ustawy skutkuje wygaszeniem zezwoleń.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ustawowym terminie, tj. do 31.01.2023 r. i nie dokona ustalonej opłaty, to może jeszcze dopełnić tych czynności w terminie kolejnych        30 dni. Jednak w tym przypadku kwota do zapłaty powiększona zostanie o 30% opłaty rocznej oddzielnie za niezłożenie oświadczenia i za niedokonanie opłaty (art. 111 ust. 4 i ust. 7 oraz art. 18 ust. 12 i art. 18 ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wszelkie informacje dotyczące zezwoleń lub oświadczeń na sprzedaż napojów alkoholowych można uzyskać pod nr tel. 55 506 56 18

 

Załącznik:

oświadczenie