• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Informacja o wyniku drugiego pisemnego przetargu na dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich

INFORMACJA z dnia 28.06.2022 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

wynik drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowy) na dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, powstałej w ramach projektu  „Pętla Żuławska” tj.

1)      działka nr 536/1 o pow. 0,0315 ha obręb Kąty Rybackie; KW GD2M/00058253/5

2)      działka 537/1 o pow. 0,3328 ha obręb Kąty Rybackie; KW GD2M/00058253/5

3)      część działki 537/4 o pow. 0,2393 ha obręb Kąty Rybackie wraz z częścią budynku sanitarnego o powierzchni dzierżawionej 100,9 m2;   KW GD2M/00058253/5

4)      części dz. nr 537/6 o pow. 0,0369 ha obręb Kąty Rybackie, na której posadowiona jest pompownia ścieków oraz stanowisko odbioru nieczystości (z wyłączeniem slipu), KW GD2M/00058253/5

5)      części działki nr 787/23 o pow. 0,1434 ha obręb Kąty Rybackie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – turystyki, KW GD2M/00058246/5

6)      Infrastruktury, która wymieniona jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Przetarg odbył się w Urzędzie Gminy w Sztutowie w dniach:

1)      Część jawna 14.06.2022 r.

2)      Część niejawna 15.06.2022 r.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto: 26.000 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto: 50.000 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

dzierżawca nieruchomości – Actus House Wojciech Pustkowski ul. Kaszubska 6/1, 83-110 Tczew

 

Wójt

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/