• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. 
Konsultacje przeprowadza się w formie ankiety, która zostanie opublikowana wraz z projektem Programu.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 16 października 2023 r.
Czas zakończenia konsultacji: 31 października 2023 r.

Ankietę w wersji elektronicznej proszę przesłać na adres: jzywicka@sztutowo.ug.gov.pl, bądź poprzez platformę ePUAP. Ankietę w wersji papierowej można dostarczyć do Punktu Obsługi Klienta lub pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55.