• Sobota, 03 czerwca 2023

  • Imieniny: Leszka, Tamary, Karola

  • Font Icon

Mobilny urzędnik

Urząd Gminy w Sztutowie przystąpił jako uczestnik do projektu „Mobilny Urzędnik”.
 
Mobilny urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą.
Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu działań oraz podniesienie poziomu kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025) – osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług, os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim.
Celem projektu jest stworzenie modelu usługi „Mobilny Urzędnik”. Jest to nowe  rozwiązanie polegające na świadczeniu usług w miejscu zamieszkania/pobytu klienta o specjalnych potrzebach.

Na czym polega usługa „Mobilny urzędnik”?

Usługa ta polega na świadczeniu usług urzędu w miejscu pobytu klienta na terenie gminy Sztutowo. Mieszkańcy, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do urzędu będą mogli nie wychodząc z domu załatwić sprawę urzędową np. złożyć wniosek o wycinkę drzewa. 

Dla kogo ułatwienie?

Z usługi będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Sztutowo o szczególnych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności, złego stanu zdrowia lub wieku (powyżej 65 lat).

Jak skorzystać z usługi?

Aby umówić wizytę należy dokonać zgłoszenia, bezpośrednio przez osobę zainteresowaną lub też osobę trzecią np. członka rodziny lub opiekuna, dzwoniąc na numer 55 247 81 51. Osoba trzecia może zrobić to też osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 w godzinach pracy urzędu.

Pracownik przyjmujący zgłoszenie w sprawie usługi Mobilny Urzędnik przeprowadzi wstępną rozmowę z osobą zgłaszającą chęć skorzystania z usługi mobilnej, po czym przekieruje rozmowę do osoby odpowiedzialnej merytorycznie za wykonanie usługi.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania usługi

Zasady realizacji usługi określa Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Gminy w Sztutowie. Dostępne są na stronie https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/514/wiadomosc/621283/zarzadzenie_nr_192022

Usługa realizowana jest przez Urząd Gminy w Sztutowie w ramach ogólnopolskiego projektu Fundacji Partycypacji Społecznej ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługi „Mobilnego urzędnika” mogą być zawieszone, np. w przypadku złej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 lub w innych nieprzewidzianych sytuacjach.

Print Friendly, PDF & Email