• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Nabór wniosków – Fundusz Nowy Akumulator Społeczny

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.

Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty. Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:
• na działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1 000 zł lub grant do 6 000 zł),
• na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 10 000 zł).

Masz pomysł na działania w swojej okolicy?

Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć?

A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację?

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Jak to działa?
1. ETAP: Składanie  wniosku – nabór trwa od 1 marca 2024:
– do 4 kwietnia 2024 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego
– do 5 maja 2024 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.
Złożenie wniosku odbywa się poprzez stronę: www.witkac.pl
Należy się zarejestrować, wybrać powiat nowodworski i wypełnić formularz on-line.
UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.
Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

2. ETAP: Wyłonienie zwycięzców
– do 30 kwietnia 2024 – w konkursie na inicjatywy i projekty z obszaru pożytku publicznego
– do 10 czerwca 2024 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji

3. ETAP: Realizacja projektu – projekty mogą być realizowane w terminach:
– od 15 maja do 30 listopada 2024 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego
– od 20 czerwca do 30 listopada 2024 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.

>>> REGULAMIN KONKURSU <<<

Dodatkowe informacje oraz materiały dla realizatorów dostępne są na stronie www.akumulatorspoleczny.pl.


Operatorem lokalnym Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY w powiecie nowodworskim jest: Fundacja Strefa Mocy

Bieżące informacje są także na profilu FB: https://www.facebook.com/fundacjastrefamocy

MATERIAŁY DLA REALIZATORÓW PROJEKTÓW