• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Nowa Kuchnia Obozowa

Zadanie: Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej w Sztutowie

Umowa dofinansowania nr 08307/21/FPK/DDK z dnia 8.06.2021

Program „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” – finansowany ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Koszt całkowity: 265.000 zł
Dofinansowanie: 120.000 zł

Partnerem merytorycznym projektu jest Muzeum Stutthof w Sztutowie
(umowa partnerska z dnia 10 września 2021 r.)

Opis obiektu:
Adres: 82-110 Sztutowo, ul. Muzealna 7, działka nr 404
Powierzchnia zabudowy: 3.293,50 m2

Tzw. Nowa Kuchnia Obozowa jest częścią zespołu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof, który jest Pomnikiem Zagłady, zgodnie z  ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2120). Nowa Kuchni Obozowa znajduje się w strefie ochronnej Pomnika Zagłady, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum „Stutthof” w Sztutowie, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej.

Opis zadania:
Wykonanie niezbędnych ekspertyz i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej, mających na celu ratowanie cennego miejsca pamięci. Po wykonaniu dokumentacji projektowej możliwe będzie staranie się o kolejne środki finansowe na remont, zaadaptowanie budynku i wykorzystanie go na cele kulturalne.

Dokumentacja dla Nowej Kuchni Obozowej

Dofinansowanie dla Nowej Kuchni Obozowej

Współpraca z Muzeum Stutthof