• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Podatki


Uchwały podatkowe na rok 2024

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych


Uchwały podatkowe na rok 2022, obowiązujące także w 2023 r.:

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych


PODATEK ROLNY

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego w 2024 r.:

– dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 214,08 zł  za 1 ha przeliczeniowy

– dla gruntów (użytki rolne) niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 428,15 zł  za 1 ha fizyczny

PODATEK LEŚNY

– stawka podatku leśnego w 2024 r. – 72,0346 zł za 1 ha fizyczny

WZORY DOKUMENTÓW

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1

ZIN-2

ZIN-3 (WSPÓŁWŁAŚCICIELE)

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1

ZDN-2

Podatek rolny

Wzory informacji do podatku rolnego

Podatek leśny

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Dokumenty i ich wzory stosowane do zdarzeń do dnia 30.06.2019 r.