• Niedziela, 10 grudnia 2023

  • Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

  • Font Icon

Podatki


 

Uchwały podatkowe na rok 2022, obowiązujące także w 2023 r.:

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

PODATEK ROLNY

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego w 2023 r.:
– dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 153,70 zł  za 1 ha przeliczeniowy
– dla gruntów (użytki rolne) niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 307,40 zł  za 1 ha fizyczny

PODATEK LEŚNY

– stawka podatku leśnego w 2023 r. – 71,0996 zł za 1 ha fizyczny

WZORY DOKUMENTÓW

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1

ZIN-2

ZIN-3 (WSPÓŁWŁAŚCICIELE)

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1

ZDN-2

Podatek rolny

Wzory informacji do podatku rolnego

Podatek leśny

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Dokumenty i ich wzory stosowane do zdarzeń do dnia 30.06.2019 r.