• Środa, 24 kwietnia 2024

 • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

 • Font Icon

Pracownicy

Wójt Gminy

 •  Robert Zieliński

Sekretarz Gminy

 • Renata Głąb

Skarbnik Gminy

 •  Magdalena Kalinowska

Sekretariat Wójta, obsługa centrali – info@sztutowo.ug.gov.pl, wew. 600

Telefon

 • 055 247 81 51
 • 055 247 81 52
 • 055 247 83 24

Fax

 • wew. 649

 

Kierownik USC
 • Anna Łopińska, wew. 607
Referat Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 • Anna Góra – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, wew. 614
 • Agnieszka Piórko – stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, wew. 608
 • Agnieszka  Łukasik- stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa, wew. 609
 • Gabriela Danelska – stanowisko ds. geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa, wew. 610
 • Agata Kibort – stanowisko ds. ochrony środowiska, wew. 634
Referat Kultury, Sportu i Promocji
 • Paweł Jackowski – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji, stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych, wew. 612
 • Justyna Żywicka – stanowisko ds. komunikacji społecznej, wew. 613
 • Jacek Charliński – stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie, wew. 611
 • Izabela Bralewska – stanowisko ds. obsługi klienta, wew. 600
Referat Finansowo-Księgowy
 • Grażyna Łosińska – stanowisko ds. księgowości budżetowej, wew. 605
 • Katarzyna Kornaga – stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych, wew. 617
 • Katarzyna Skrzek – stanowisko ds. księgowości podatkowej, wew. 616
 • Renata Michalska- stanowisko ds. księgowości finansowej, wew. 615
 • Małgorzata Wróbel – stanowisko ds. kasy, płac i księgowania opłat za odpady komunalne, wew. 620
 • Paulina Zielińska – stanowisko ds. windykacji i podatku VAT, wew. 623
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 • Katarzyna Maćkowska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. oświaty, wew. 635
 • Iwona Cich – stanowisko ds. kadr i obsługi Rady Gminy, wew. 603
 • Ewa Ściuba – z-ca kierownika USC, stanowisko ds. działalności gospodarczej, wew. 618
 • Małgorzata Borowiec – stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wew. 619
Punkt informacyjno-konsultacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE
 • Barbara Suma – czystepowietrze@sztutowo.ug.gov.pl, wew. 633

 

Szczegółowe informacje w BIP