• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Rozwijamy się dla Was…

Nasza Gmina to miejsce przyjazne mieszkańcom i turystom. Tworzymy koncepcje, plany, projekty oraz realizujemy inwestycje, dzięki którym nasze najbliższe otoczenie zmienia się na lepsze.
Szczególnie ważnym obszarem jest teren przyplażowy oraz przy Zalewie Wiślanym. W celu dalszego kształtowania oraz rozbudowy naszej oferty turystycznej na zlecenie Gminy Sztutowo, przy udziale ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Sztutowo i Kąty Rybackie powstały dwa znakomite projekty koncepcyjne tj.:
1) koncepcja ścieżki edukacyjnej nad morzem w Sztutowie od zejścia 59 do zejścia 62;
2) koncepcja zagospodarowania pasa technicznego na odcinku od dużego portu do małego portu w Kątach Rybackich.


Ścieżka edukacyjna nad morzem w Sztutowie, prowadząca od zejścia 59 do 62 zakłada min. powstanie terenów usługowych, terenów rekreacyjnych, taras widokowo- usługowy, pasaż edukacyjno – rekreacyjny w lesie.
Zagospodarowanie pasa technicznego na odcinku od dużego portu do małego portu w Kątach Rybackich zakłada min. budowę ścieżki edukacyjnej na koronie wału, ścieżkę rowerową w drodze technicznej oraz kompleks wiat wypoczynkowych.
Kiedy możemy spodziewać się realizacji?
Podstawą realizacji inwestycji jest zakończenie procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które stanowić będą o możliwości ubiegania się pozwolenia. Kolejno poszukiwane będą źródła sfinansowania inwestycji. Dążeniem naszego samorządu będzie aby inwestycje zostały zrealizowane do 2028 r.