• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

ROK 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym”

DOFINANSOWANIE: 1 542 065 zł

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 084 130 zł

Projekt obejmuje budowę drogi gminnej na odcinku 701,53 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2314 G do miejscowości Grochowo Pierwsze. Droga ta jest drogą lokalną klasy D+ L. Obecnie posiada jezdnię o zmiennej szerokości od 3,0 m do 5,0 m w przekroju szlakowym. Dla budowanej drogi przyjęto następujące parametry projektowe: klasa drogi główna –D; droga lokalna; szerokość jezdni na szlaku 2 x 2,25 m; szerokość jezdni w zabudowie 2 x 2,50 m; szerokość pobocza gruntowego na szlaku 0,75 m; spadek poprzeczny jezdni na prostej 2 %; kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 10 lat KR-2; obciążenie 100kN/oś bez uwzględnienia do 20 % obciążenia 115 kN/oś. W ramach inwestycji planuje się wykonanie na odcinku 701,53 mb nowej nawierzchni drogowej bitumicznej, wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości. Na trasie projektu występuje przepust i jeden most do remontu. Przed konstrukcją mostu nastąpi pełna rozbiórka istniejącej jezdni w celu uzyskania pełnego dostępu wykonania izolacji płyty i wykonania płyt przejściowych bez istotnej zmiany niwelety na obiekcie mostowym. Zjazdy do gospodarstw i na przyległe posesje poza odcinkami w zabudowie będą wykonywane z nawierzchnią bitumiczną jak droga lub z kostki betonowej 8cm do wyboru przez wykonawcę, natomiast tam gdzie występuje zabudowa koniecznie nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8,0cm na podbudowie jak o nawierzchni bitumicznej.


ROK 2022

Tablica

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Kormoranów, części ul. Leśnej oraz części ul. Wrzosowej w Sztutowie”

DOFINANSOWANIE: 1 139 015 zł

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 278 031,65 zł

Zadanie obejmuje przebudowę jezdni i budowę chodnika na długości, na jakiej było to możliwe oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego (łącznie 468 mb jezdni i 236 mb chodnika). Nawierzchnia z kostki betonowej. Ze względu na uwarunkowania lokalne, planuje się wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h. Poprawa stanu nawierzchni drogi, która obecnie jest w głównej mierze drogą gruntową i drogą z płyt betonowych, oraz budowa odwodnienia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, z uwagi na wyeliminowanie głębokich nierówności i zastoisk wodnych, piesi zyskają nowy chodnik dla bezpieczniejszego poruszania się, ciąg pieszo-jezdny będzie szerszy i bezpieczniejszy.

Kolejna inwestycja zakończona

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych

Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych z Wojewodą Pomorskim

Przebudowa dróg gminnych: ul. Kormoranów, części ul. Leśnej oraz części ul. Wrzosowej w Sztutowie

 


ROK 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi gminnej ulicy Bursztynowej w Kątach Rybackich”

DOFINANSOWANIE:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 504 336 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 500 000 zł

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 020 771 zł

W ramach inwestycji wykonano na odcinku 220 m nową nawierzchnię drogową z kostki betonowej na całej szerokości pasa drogowego wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości oraz miejsca parkingowe. Zadanie obejmowało także budowę kanalizacji deszczowej do odwodnienia projektowanego odcinka, jak również budowę oświetlenia ulicznego.

6 sierpnia 2021 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie robót budowlanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/14767/wiadomosc/583945/ogloszenie_o_zamowieniu_przedmiot_zamowienia_przebudowa_drogi_gm

28 września 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych: P.H.U. MARPOL Marcin Szutowicz z Bartoszyc.

Odbiór robót – ul. Bursztynowa w Kątach Rybackich

Przebudowa ulicy Bursztynowej w Kątach Rybackich

Dofinansowanie dla Gminy Sztutowo