• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie 14.09-28.10.2021

Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie 14.09.2021- 28.10.2021 r.

– Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy na wcześniejszych sesjach.

– Udział w konferencji „ Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych” czyli np. Zalewu Wiślanego. Zorganizowana przez Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury.

– Udział w konsultacjach społecznych dotyczących:  Planu Ochrony Parku Krajobrazowego.

– Na zaproszenie Ministra Marka Gróbarczyka uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym Zalewu Wiślanego oraz perspektyw rozwoju regionu.

– Pracujemy nad projektem połączenia trasy dla rowerów na początku Sztutowa, oraz procedujemy zmianę planu zagospodarowania przestrzennego aby wydłużyć trasę w kierunku Sztutowa. W tej sprawie spotkałem się z Dyrektor Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim.

– Spotkanie w Kurii w Elblągu, temat cmentarz w Gminie Sztutowo.

– Wziąłem udział w Zebraniach Wiejskich Sołectw: Groszkowo, Sztutowo, Płonina, Kobyla Kępa, Kąty Rybackie, Grochowo I. Dziękuję mieszkańcom i Sołtysom za zainteresowanie w życie Gminy i Sołectwa.

–  Konferencja z Urzędem Morskim dotycząca jazdy konnej po plaży.

– Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji.

– Dużo czasu zajmuje realizacja uchwał dotyczących „ tzw. byłej kuchni obozowej oraz magazynów zbożowych”. W związku z wieloletnimi zaniedbaniami dziś jako Gmina ponosimy wysokie koszty związane z zabezpieczaniem obiektów. Jak Państwo pamiętacie dzięki wsparciu finansowym w kwocie 120 000 zł z Ministerstwa Kultury wykonujemy ekspertyzę i dokumentacje techniczną obiektu. Dziś mogę się pochwalić kolejnym sukcesem w sprawie. Dzięki wsparciu Pana Wojewody i Pana Konserwatora podpisałem umowę na dotację wysokości 20 000 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sporządzenie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją co pozwoli w przyszłości stworzyć dokumentację projektową aby zadbać odpowiednio o budynek. Dodając 3000 zł dotacji ze Starostwa można powiedzieć, że da się.

– Praca nad projektem budżetu 2022.

– Wydałem Zarządzenia Wójta dotyczące między innymi:

powołania komisji konkursowej z zakresu rozpatrzenia wniosków z otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych prac i wyłonienia laureatów w ogłoszonym przez Gminę Sztutowo Ekologicznym konkursie

w sprawie zmian w budżecie

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Sztutowie

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

–  Reprezentuję Gminę w uroczystościach: 30 lecie Krynicy Morskiej, Dzień seniora w Sztutowie, Dzień komisji Edukacji Narodowej

– Uczestniczę w konferencjach dotyczących Narodowego Programu Szczepień. Proszę Was Szanowni mieszkańcy rozważcie możliwość zaszczepienia się. Dziś w szpitalach 90 % to osoby nie zaszczepione. Zadbajmy o siebie, o normalność.

– Bieżąca praca urzędu i Gminy.

–  Dyżur Wójta co środę na który serdecznie zapraszam.

–  Jeśli, któryś wątek wzbudził Państwa zainteresowanie i wymaga rozszerzenia zapraszam do dyskusji.

Wójt Gminy

Robert Zieliński