• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Pętla Żuławska

Decyzją interesariuszy marki „Pętla Żuławska” od 2020 r. wspólną promocją zajmuje się Stowarzyszenie Żuławy.

Zachęcamy do śledzenia strony i profilu społecznościowego FB:

Logo Pętla Żuławska


 


 

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 30-04-2014 dokonano odbioru końcowego robót związanych z rozbudową portu w Kątach Rybackich w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.976.835,04 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków POiG wyniosła 2.927.083, 19 zł.

pz_002 pz_001 pz_003 pz_004

Zdjęcia z placu budowy (05-02-2014)

petla_zulawska_001 petla_zulawska_002 petla_zulawska_003 petla_zulawska_004 petla_zulawska_005

Zdjęcia z placu budowy (11-06-2013)

DSCN1790DSCN1791DSCN1792

DSCN1793DSCN1794DSCN1797


W dniu 17.01.2012r. nastąpiło protokolarne przekazanie placu  budowy Wykonawcy robót przez Gminę Sztutowo.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniło będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o.  z Olsztyna.

W dniu 04.01.2013r. w Urzędzie Gminy w Sztutowie została podpisana umowa  pomiędzy Gminą Sztutowo i Przedsiębiorstwem Budowlano- Montażowym „ELZAMBUD” z Elbląga na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich”.

Port przed realizacją inwestycji

Kopia DSCN1155Kopia DSCN1149DSCN1148DSCN1144


W dniu 26.04.2012r. Wójt Gminy Sztutowo podpisał Aneks Nr 3 do Umowy Partnerskiej „Pętla Żuławska – rozwój Turystyki wodnej. Etap I” z dnia 10.05.2010r., w wyniku czego Gmina Sztutowo, obok 12 innych jednostek samorządu terytorialnego stała się nowym partnerem Projektu.

Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I”  obejmuje realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych polegających m.in. na budowie oraz modernizacji sieci portów, przystani żeglarskich  i pomostów cumowniczych, które posłużą aktywnemu uprawianiu sportów wodnych i  innym form turystyki. W Projekcie uczestniczą partnerzy z obszaru Województwa Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego.

Gmina Sztutowo w ramach projektu zamierza w latach 2012-2014 zrealizować zadanie pn. „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich”.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Zadanie dofinansowane jest w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowe informacje na stronach:

– Pętla Żuławska – petlazulawska.pl
– Pomorskie Travel – pomorskie.travel
– Program Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl
– Polska Organizacja Turystyczna – www.pot.gov.pl

Kontakt
Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
tel. 55 247 81 51 w. 35
fax. 55 247 83 96
email: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl