• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Gminy Sztutowo

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Załączniki :
Obwieszczenie_zmSUiKZP_Sztutowo
obwieszczenie