• Piątek, 23 lutego 2024

  • Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa

  • Font Icon

Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Gmina Sztutowo w 2018 r. uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla dwóch wnioskodawców (osób fizycznych) planujących wymianę źródła ciepła w budynku wielorodzinnym.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie czerwiec-grudzień 2018 r. Zostały wymienione kotły węglowe na kotły opalane biomasą (pellet) w dwóch lokalach w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Sztutowo. Łącznie koszt kwalifikowalny uczestników zadania wyniósł 31 842,55 zł, natomiast dotacja z WFOŚiGW: 9 552,76 zł (30%). Uzyskano efekt ekologiczny poprzez m.in. redukcję emisji CO2 w wysokości ponad 19 ton/rok.

Konkurs „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” ogłoszony został w celu objęcia dofinansowaniem zadań zgłoszonych w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018), które nie mają szansy na uzyskanie dofinansowania w „Krajowym Programie Czyste Powietrze” adresowanym dla budownictwa jednorodzinnego.

W związku z powyższym zapis §7 pkt. 3 Regulaminu Konkursu należy rozumieć w ten sposób, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć kwoty wnioskowanej w unieważnionym konkursie Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) w części przypadającej na zadania realizowane w budynkach wielorodzinnych.

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z Prawem budowlanym, należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Budynki, w których wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne, i które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, kwalifikują się jako budynki wielorodzinne i realizowane w nich zadania mogą podlegać dofinansowaniu.