• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Zakończenie zadania „Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu gminy Sztutowo – 2021”

Informujemy, że zakończone zostało zadanie pn. ” Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu gminy Sztutowo – 2021”.

Dzięki realizacji zadania w roku 2021 oraz 2022 z terenu Gminy Sztutowo bezpiecznie unieszkodliwiono 8,38 Mg wyrobów zawierających azbest. Efekt rzeczowy osiągnięty w ramach zadania to demontaż, transport oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest z jednego budynku położnego na terenie Gminy Sztutowa oraz transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z dwóch budynków położnych na terenie Gminy Sztutowo.

Z uwagi na duże zainteresowanie właścicieli wyrobów zawierających azbest, planuje się aktywny udział naszej gminy w kolejnych edycjach konkursu na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku, działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Sztutowo dotacji na zadanie pn: „Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu gminy Sztutowo – 2021”.

Zadanie jest zgodne z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sztutowo na lata 2019-2032” (Uchwała nr XII/125/2019 Rady Gminy Sztutowo  z dnia 28 listopada 2019 r.). Beneficjenci zadania zostali poinformowani o warunkach, na jakich Gmina uzyskała dofinansowanie.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 3 372,00 zł.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji wyniosła 2360,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych), która to kwota została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WFOŚiGW

NFOŚiGW