• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Zapewnianie dostępności

Plan działania w zakresie zapewniania dostępności na lata 2021-2024

ANALIZA STANU DOSTĘPNOŚCI 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności 2021

 Tłumacz języka migowego w Urzędzie Gminy w Sztutowie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby uprawnione mogą nieodpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line

Dostępny od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30 – 15:30


Pisemne zgłaszanie w przypadku braku dostępności tłumacza online
Osoba uprawniona powinna zgłosić w formie pisemnej w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych Koordynatorowi ds. dostępności: fax: 55/247 83-96 lub e-mail; info@sztutowo.ug.gov.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo

WZÓR WNIOSKU            KLAUZULA RODO