• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 18.03.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  18.03.2024 r. do 7.04.2024 r.

Wójt Gminy Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/                                                                                  

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 18.03. 2024 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  wydzierżawienia

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)  o g ł a s z a m, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 3 lat

1.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00048165/8, dz. 122 obręb Kąty Rybackie,

powierzchnia nieruchomości – 53 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ogródek przydomowy

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 106 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

 

  Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 18.03.2024 r do 7.04.2024 r.

 

Wójt Gminy Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/