• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta 28.10.2022

Zawiadomienie
Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 28.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia oraz sprzedaży.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  28.10.2022 r. do 17.11.2022 r.

Wójt   Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia i sprzedaży

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia, użyczenia oraz sprzedaży następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki nr 231/11 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/000002305/8

Powierzchnia w  ha/m2 –  200 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Turystyczna

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej,

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 700 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki nr 310/1 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00000446/4

Powierzchnia w  ha/m2 – 2m 2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na reklamę

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 700 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości –  działka 2/7 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 351 m 2, Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  umowa użyczenia, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej,

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – bezpłatna umowa użyczenia

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 17 Płonina

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00039745/2

Powierzchnia w  ha/m2 – 30 m 2, Położenie nieruchomości – Płonina

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  umowa użyczenia, z przeznaczeniem do zagospodarowania rekreacyjnego

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – bezpłatna umowa użyczenia

5.

Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 769/1 Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 1 m 2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na reklamę

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 340 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

6.

Nr ewidencyjny nieruchomości –  działka 30/46 Grochowo Trzecie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00044905/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 305 m 2, Położenie nieruchomości – Grochowo Trzecie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

7.

Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 690 Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00039019/4

Powierzchnia w  ha/m2 – 200 m 2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

8.

Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 349/3 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00059735/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 5m 2, Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na reklamę

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 1700 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

9.

Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 324/4 Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00063710/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 25 m 2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Rybacka 41 a

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 1 roku

Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na cele bytowe

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

10.

Nr ewidencyjny nieruchomości –  dz. 106/2 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/0045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 90 m 2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Wąska

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przeznaczenie –  sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – wartość nieruchomości 23.800 zł

11.

Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 357/43 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 10 m 2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Zalewowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na miejsce postojowe

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 100 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  28.10.2022 r. do 17.11.2022 r.

                                                                                                                                                                                                            

 

Wójt   Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/