• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo ws wykazu nieruchomości 8.08.2023

                 Zawiadomienie

 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 8.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, użyczenia i przekazania w drodze darowizny na rzecz Muzeum Stutthof

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  8.08.2023 r. do 29.08.2023 r.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia  8 sierpnia 2023 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)              

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 3 lat, użyczenia i przekazania w drodze darowizny na rzecz Muzeum Stutthof

następujące nieruchomości:

 

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.25/9  Groszkowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00044897/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 688 m2,  Położenie nieruchomości –Grochowo Pierwsze

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 1170 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.495/2  Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00000262/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 934 m2,  Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem do zagospodarowania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 2802 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.349/4  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00059735/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 1,5 m2,  Położenie nieruchomości –Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na posadowienie reklamy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 540 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.311/3  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041608/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 188,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 320 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

5.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.311/3  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041608/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 162,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 276 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

 

6.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.311/3  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041608/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 92,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 157 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

7.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.311/3  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041608/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 42,9 m2  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny  73 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

8.

Nr ewidencyjny nieruchomości – części działki 72/1 obręb Groszkowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041060/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,9240 ha Groszkowo

Położenie nieruchomości – Groszkowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – prowadzenie gospodarki rolnej

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Wysokość czynszu dzierżawnego 7,8 q.  Stawka czynszu określona będzie w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

9.

Nr ewidencyjny nieruchomości – części działki 207 obręb Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00051745/2

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,5560 ha Groszkowo

Położenie nieruchomości – Groszkowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – prowadzenie gospodarki rolnej

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Wysokość czynszu dzierżawnego 4,17 q.  Stawka czynszu określona będzie w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

10.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.231/11  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00002305/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 81 m2  Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy  na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny  250 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

11.

 

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.403/1  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/000043773/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,1111ha  Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę

Forma dzierżawy, sprzedaży – darowizna na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie

Przeznaczenie –   działalność statutową Muzeum Stutthof w Sztutowie

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  szacowna wartość darowizny 116.100 zł. netto; darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

 

12.

 

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.399/1  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/000043773/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,2936 ha  Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę

Forma dzierżawy, sprzedaży – darowizna na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie

Przeznaczenie –   działalność statutową Muzeum Stutthof w Sztutowie

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  szacowna wartość darowizny 116.100 zł. netto; darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

 

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.416 Sztutowo wraz z budynkiem nr 583 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/000051210/3

Powierzchnia w  ha/m2 – działka gruntu 450 m2, powierzchnia budynku 74,4 m2   Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, budynek

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa użyczenia na 20 lat na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie

Przeznaczenie –   działalność statutową Muzeum Stutthof w Sztutowie

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – umowa użyczenia na rzecz Muzeum Stutthof

 

 

 

 

 

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  08.08.2023 r. do 29.08.2023 r.                                                                                                                                                                

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/