• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 4.04.2023 w sprawie wykazu nieruchomości

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 4.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz zamieszczony będzie od dnia  4.04.2023 r. do 25.04.2023 r.

Robert Zieliński

Wójt Gminy Sztutowo

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do dzierżawy  następująca nieruchomość: 

 

1.Nr ewidencyjny nieruchomości – lokal użytkowy w budynku zlokalizowanym na działce nr 538 Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00000151/9 – własność Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – dzierżawca Gmina Sztutowo

Powierzchnia w  ha/m2 – 39 m2

Położenie nieruchomości – ul. Rybacka 64, Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa

Przeznaczenie – prowadzenie biura informacji turystycznej

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 10 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 1500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 30 czerwca w każdym roku obowiązywania umowy.

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 4.04.2023 r do 25.04.2023 r.

 

Robert Zieliński

Wójt Gminy Sztutowo