• Środa, 28 lutego 2024

  • Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

  • Font Icon

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KOBYLA KĘPA

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KOBYLA KĘPA

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY W KOBYLEJ KĘPIE W DNIU 11 MARCA 2023 r.  O GODZ.  10 00

ITermin zebrania  – godz.  10.00 – wymagana na zebraniu 1/5 uprawnionych do głosowania

II – Termin  zebrania – godz. 10.15 – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania

TEMATYKA ZEBRANIA  :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania celem prowadzenia dalszej części zebrania.
3. Przedstawienie tematyki zebrania.
4. Ekspansja bobra na terenie sołectwa oraz Gminy Sztutowo i związane z nią zagrożenia.
5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 4 lat.

6. Wybory sołtysa sołectwa Kobyla Kępa:

a) zgłaszanie kandydatur na sołtysa sołectwa Kobyla Kępa,
b) wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzania głosowania tajnego na sołtysa sołectwa Kobyla Kępa,
c) przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego,
d) ogłoszenie wyników wyborów na funkcję sołtysa poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Komisji.

7. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej – zgodnie ze Statutem Sołectwa może ona wynosić od 3 do 9 członków.

8. Wybory członków Rady Sołeckiej:

a) zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej,
b) wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na członków Rady  Sołeckiej,
c) przeprowadzenie przez Komisje Skrutacyjną głosowania tajnego,
d) ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Sołeckiej poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Komisji.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie zebrania.

Bardzo proszę  o niezawodny udział w zebraniu  wiejskim.