• Sobota, 03 czerwca 2023

  • Imieniny: Leszka, Tamary, Karola

  • Font Icon

W dniu 1.08.2022 r. Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z członkiem zarządu województwa pomorskiego Panem Marszałkiem Józefem Sarnowskim.

Tematem spotkania był procedowany projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Za priorytet Wójt Robert Zieliński przyjął interes prawny mieszkańców oraz zasadę zrównoważonego rozwoju.
W trakcie spotkania omówiono również uwagi i zastrzeżenia jakie Gmina Sztutowo złożyła w procesie konsultacji społecznych do projektu Planu ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” .
Pan Marszałek Józef Sarnowski zadeklarował, że każda ze zgłoszonych przez Gminę Sztutowo uwaga, każde zastrzeżenie – będzie merytorycznie zanalizowane i rozpatrzone.
Rola samorządu lokalnego w procedowaniu projektu dokumentu, powinna być nadrzędna. Dokument w swojej treści zawiera szereg propozycji, które będą miały w przyszłości wpływ na kształt prawa lokalnego.
O kolejnych działaniach w sprawie, będziemy na bieżąco Państwa informować.
Print Friendly, PDF & Email