• Sobota, 03 czerwca 2023

  • Imieniny: Leszka, Tamary, Karola

  • Font Icon

Zamówienia publiczne

Od dnia 1 stycznia 2023 r. postępowania w sprawie zamówień o wartości powyżej kwoty 130.000 zł prowadzone są na Platformie e-Zamówienia:

LINK DO PLATFORMY – https://ezamowienia.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

Zamówienia o wartości poniżej kwoty 130.000 zł w formie zapytań ofertowych zamieszczane są na stronie sztutowo.pl (kategoria: Zapytania ofertowe) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Print Friendly, PDF & Email