• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Nabór wniosków – usuwanie azbestu do dnia 19.10.2022 r.

Zgodnie z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursem pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (EDYCJA 2022)”, informujemy, że do dnia 19.10.2022 r. przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Sztutowie od właścicieli nieruchomości posiadających wyroby zawierające azbest (eternit) deklaracje uczestnictwa w projekcie. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 55 2478151 w. 634; e-mail: kdybiec@sztutowo.ug.gov.pl.

W ramach ww. zadania przewiduje się udzielenie w latach 2022 – 2023 dofinansowania do kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu lub do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Dofinansowanie obejmować może do 70% kosztów kwalifikowanych.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w roku 2022 i/albo do 15.11.2023, pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku

Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. a) nie więcej niż 600 zł/Mgodpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,
    b) nie więcej niż 300 zł/Mgodpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo – cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).
W odniesieniu do dotowanego zastosowane zostaną przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.).

Wzory deklaracji udziału w projekcie oraz informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są na stronie:

https://www.sztutowo.pl/?page_id=6003

Załączniki:

  1. Regulamin naboru
  2. Deklaracja uczestnictwa