• Niedziela, 10 grudnia 2023

  • Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

  • Font Icon

Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie

Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie

Gmina Sztutowo wielokrotnie już dowiodła, że poszanowanie wartości przyrodniczych z uwzględnieniem działań, mających na celu ochronę i bezpieczeństwo osób korzystających z jej dobra – jest ważnym elementem tworzenia wspólnych przestrzeni. Niewątpliwie jedną z atrakcji w Naszej Gminie jest park przy ul. Parkowej w Sztutowie. Już od 2017 r. Gmina Sztutowo prowadzi aktywne działania, które nadają temu miejscu nowe przeznaczenie.
W ramach pozyskanych funduszy wykonano siłownię zewnętrzną oraz zagospodarowano teren. Kolejnym, ważnym etapem jest zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z terenu.
W związku z powyższym, od wczesnej wiosny br., prowadzone były aktywne obserwacje stanu zdrowotnego drzew. Wykonano niezbędne oględziny. Wynik prac nie był zadowalający. Bezwzględnie należało przystąpić do procedury uzyskania zezwoleń na usunięcie drzew. Przypomnijmy, iż w lipcu br. park został czasowo zamknięty, z powodu bezpośredniego zagrożenia, jakim były spadające konary.
Wraz z początkiem grudnia br., po uprawomocnieniu się decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, specjalistyczna firma, działająca na zlecenie Gminy Sztutowo – dokonała wycinki, drzew które ze względu na swój stan sanitarny, stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa. Łącznie do usunięcia wskazane zostały 22 drzewa, z tego już usunięto 11 drzew.
Uzasadniając, podjęte działania należy podkreślić, że Topole hybrydy, które stanowią większość usuwanego drzewostanu – to gatunek obcy drzew. Topole to drzewa szybko rosnące, ale niestety krótkowieczne. Z uwagi na swoje duże rozmiary, rozległy i stosunkowo płytki system korzeniowy oraz względnie dużą kruchość drewna, w pewnych sytuacjach są to drzewa niebezpieczne. Silne wiatry, które pojawiają się u nas niezależnie od pory roku, powodowały że spadające konary wielokrotnie stanowiły zagrożenie – szczególne dla dzieci, które często korzystają z tego terenu.
W ramach zachowania funkcji dla jakiej został utworzony teren parku, czyli miejsca wypoczynku i rekreacji, w 2023 r. zostaną wykonane nasadzenia kompensacyjne. Do nasadzeń wykorzystane zostaną gatunki rodzime o charakterze parkowym. Wśród nowych nasadzeń pojawią się lipy drobnolistne, klony srebrzyste, dęby czerwone, graby pospolite oraz kasztanowce zwyczajne, są to gatunki, które mają wyższe wartości biocenotyczne i estetyczne.
Szanowni Państwo
Wspólnymi działaniami, koordynowanymi przez specjalistów już niebawem nadamy temu miejscu, nowego, przyjaznego a w szczególności bezpiecznego charakteru. Wyrażamy przekonanie, iż podjęte działania zaowocują stworzeniem kolejnej przestrzenni przyjaznej mieszkańcom.