Oficjalna strona Gminy Sztutowo - NOWA WERSJA JUŻ DOSTĘPNA

Oficjalna strona Gminy Sztutowo - NOWA WERSJA JUŻ DOSTĘPNA

Oficjalna strona Gminy Sztutowo - NOWA WERSJA JUŻ DOSTĘPNA

  • Wtorek, 07 lutego 2023

  • Imieniny: Ryszarda, Teodora, Romana

  • Font Icon

Informacja dla przedsiębiorców

ce I N FO R M A C JAD L AP R Z E D S I Ę B I O R C Y !

W związku z rozpoczęciem od 1 lipca 2011r. funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek przekazać do tej ewidencji dane czynnych przedsiębiorców wpisanych do gminnej ewidencji działalności gospodarczych.

Prosimy przedsiębiorców o sprawdzenie swoich zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli ostatni wpis wydany był przed 2008 r., przedsiębiorca powinien dokonać aktualizacji danych m.in. określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), uzupełnienia wpisu o numer NIP i numer PESEL.

Przedsiębiorco, jeżeli dane w Twoim wpisie nie są aktualne, a w szczególności brakuje w nim numerów PESEL lub NIP zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne uzupełnienie tych informacji. Można tego dokonać poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 w Urzędzie Gminy Sztutowo pok. Nr 4. Nieuzupełnienie danych w terminie do 31 grudnia 2011 r.(tj. do czasu przekazania danych z ewidencji gminnych do CEIDG), może skutkować brakiem możliwości przeniesienia wpisu przedsiębiorcy do CEIDG.

Informację telefoniczną – dotyczącą aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 55 247 81 51 wew.42.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zmianami), to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu.