Lis
18

Informacja dla przedsiębiorców

ce I N FO R M A C JAD L AP R Z E D S I Ę B I O R C Y !

W związku z rozpoczęciem od 1 lipca 2011r. funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek przekazać do tej ewidencji dane czynnych przedsiębiorców wpisanych do gminnej ewidencji działalności gospodarczych.

Prosimy przedsiębiorców o sprawdzenie swoich zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli ostatni wpis wydany był przed 2008 r., przedsiębiorca powinien dokonać aktualizacji danych m.in. określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), uzupełnienia wpisu o numer NIP i numer PESEL.

Przedsiębiorco, jeżeli dane w Twoim wpisie nie są aktualne, a w szczególności brakuje w nim numerów PESEL lub NIP zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne uzupełnienie tych informacji. Można tego dokonać poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 w Urzędzie Gminy Sztutowo pok. Nr 4. Nieuzupełnienie danych w terminie do 31 grudnia 2011 r.(tj. do czasu przekazania danych z ewidencji gminnych do CEIDG), może skutkować brakiem możliwości przeniesienia wpisu przedsiębiorcy do CEIDG.

Informację telefoniczną – dotyczącą aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 55 247 81 51 wew.42.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zmianami), to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"