gru
15

Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki

 

Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki

Projekt realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr 00014-6523.2-SW1110054/17 z dnia 7.12.2017 r.

Koszt całkowity: 481.103,55 zł

Dofinansowanie: 289.277,00 zł

Cel projektu: Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki.

Zakres inwestycji:

Realizowana inwestycja polega na remoncie czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki. Remontem zostały objęte zejścia oznaczone numerami 44, 54, 56 i 58. Zaprojektowano zejścia o nawierzchni z płyt IOMB o wymiarach 12,5 x 75 x 100 o szerokości 3.00 m. W ramach prac budowlanych zaplanowano: roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu pomiarów geodezyjnych; roboty ziemne w postaci wykopów i wykonania nasypów; nawierzchnię polegającą na ułożeniu geowłókniny, wykonaniu zagęszczenia i ułożeniu płyt IOMB; innych robót polegających m. in. na wykonaniu palisady z palików drewnianych, obłożeniu skarp gałęziami oraz wykonaniu nowych poręczy z elementów drewnianych.

Termin realizacji: umowa z wykonawcą została podpisana 5.09.2018 r., odbiór końcowy prac budowlanych nastąpił 5.10.2018 r.

Wykonawca: Dartrans Dariusz Szutowicz, Wiatrak 4b, 11-200 Bartoszyce

zejscia_plazowe_2018_001

zejscia_plazowe_2018_001
Obraz 1 z 39

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"