lis
16

Zakończył się remont ulicy Parkowej

W dniu 14 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową infrastruktury technicznej” dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (umowa z dnia 25.07.2018 r. podpisana z Wojewodą Pomorskim).
Umowa z wykonawcą: Dartrans Dariusz Szutowicz z Bartoszyc, została podpisana 24 września br.
Projekt obejmował przebudowę ulicy Parkowej na odcinku około 230 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2314 G. Droga ta jest drogą lokalną klasy D. Przed remontem posiadała jezdnię o szerokości 5,0 m, o nawierzchni częściowo z asfaltu, a częściowo z betonowych płyt drogowych pełnych. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całym projektowanym odcinku drogi, konieczne zjazdy, roboty elektryczne i odwodnienie. Koszt inwestycji wyniósł 1 256 672 zł, z czego 900 000,00 zł to dofinansowanie z rządowego programu.

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"