Kwi
28

Odbiór robót – ul. M. Konopnickiej w Sztutowie

W dniu 20 kwietnia 2021 r. dokonano odbioru prac wykonanych w ramach zadania “Budowa drogi gminnej 180021G – ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie”
Zakres robót obejmował: 

  • Budowę nawierzchni jezdni – 277 mb, 
  • Budowę drogi wewnętrznej (dojazd do dwóch działek), 
  • Budowę jednostronnego chodnika na całej długości projektowanej drogi, 
  • Budowę zjazdów indywidualnych, 
  • Budowę podziemnego systemu odwodnienia, 
  • Usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanych z przebudową drogi, 
  • Wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, 
  • Budowę oświetlenia ulicznego dla całej inwestycji, 
  • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
  • Wykonanie trawników w pasie drogowym, 

Całkowity koszt zadania: 1.021.760,00 zł  
Dofinansowanie 63,63%  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w zakresie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.  
Cel operacji: poprawa warunków dojazdu do drogi powiatowej nr 2326G w miejscowości Sztutowo. 

Poniżej zdjęcia przed budową drogi oraz stan obecny:

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"