maj
26

Piękna Wieś Pomorska 2022

Kolejna edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:  

a) kategoria „Wieś”
W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Wieś” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy (w terminie do 31 maja 2022 r.) podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz pisemny opis wsi (ok. 1 str. A4). Opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 3.  

b) kategoria „Zagroda”
W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego 2 rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Zagrody, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej będą zdyskwalifikowane. Uzasadnienie spełniania definicji należy ująć w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Zagroda” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy (w terminie do 31 maja 2022 r.) podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz pisemny opis zagrody (ok. 1 str. A4). Opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 4. 

W etapie wojewódzkim przewiduje się przyznanie nagród w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” za zajęcie I, II i III miejsca, a także przyznanie nie więcej niż 3 wyróżnień w każdej z kategorii. Nagrody w etapie wojewódzkim sfinansowane zostaną ze środków własnych Województwa Pomorskiego.  

Za zajęcie I, II i III miejsca oraz w ramach trzech wyróżnień w Konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2022” w etapie wojewódzkim w kategorii „Wieś” zostaną przyznane nagrody finansowe o łącznej wartości 69 000 zł. Wysokość nagród i wyróżnień w kategorii „Wieś” wynosi:

I miejsce – 30 000 zł;  
II miejsce – 20 000 zł;  
III miejsce – 10 000 zł;  
Wyróżnienie – 3 000 zł;   
Wyróżnienie – 3 000 zł;  
Wyróżnienie – 3 000 zł;  

Za zajęcie I, II i III miejsca oraz w ramach trzech wyróżnień w Konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2022” w etapie wojewódzkim w kategorii „Zagroda” zostaną przyznane nagrody finansowe. Wysokość nagród i wyróżnień w kategorii „Zagroda” wynosi:

I miejsce – 5 000 zł;  
II miejsce – 4 000 zł;  
III miejsce – 3 000 zł;  
Wyróżnienie – 1 000 zł;  
Wyróżnienie – 1 000 zł;  
Wyróżnienie – 1 000 zł; 

Na karty zgłoszeń do etapu gminnego czekamy do 31 maja 2022 r. Można je przesłać e-mailem na adres: info@sztutowo.ug.gov.pl lub  zostawić w sekretariacie  w Urzędzie Gminy w Sztutowie

Pliki do pobrania:

kryteria kategoria Wieś 2022

kryteria kategoria Zagroda 2022

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia Wieś

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia Zagroda

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"