cze
17

Cyfrowa Gmina

Umowa o powierzenie grantu o numerze 2934/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Dofinansowanie: 108 660,00 zł

Urząd Gminy w Sztutowie do sprawnego funkcjonowania cyfrowego, tzn. możliwości pracy zdalnej, wprowadzenia systemu EZD oraz elektronicznej obsługi interesantów musi przeprowadzić w pierwszej kolejności modernizację całej sieci oraz osprzętu sieciowego w budynku urzędu. Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wdrożeniem VLAN-ów (podsieci) ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa urządzeń podłączonych do niej. Pozwoli to m.in. na odizolowanie komputerów i serwera od urządzeń „widocznych” i dostępnych w Internecie podatnych na ataki hackerskie. Na przestrzeni lat obecna sieć teleinformatyczna okazała się niewydolna ze względu na niewystarczającą ilość gniazd Rj-45 oraz słabą jakość transferu danych, co ma negatywny wpływ na działanie aplikacji dziedzinowych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy. Przeprowadzenie prac planowane jest na pierwsze półrocze 2022 r., a najpóźniej do końca 2022 r. Audyt cyberbezpieczeństwa zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem naboru – w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy. Po wykonaniu tego etapu możliwa będzie dalsza cyfryzacja urzędu, na którą pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ten sposób zostanie osiągnięty cel pełnej cyfryzacji UG – urząd będzie pracował efektywnie, bezpiecznie, będzie dostępny dla interesantów poprzez elektroniczną obsługę wszystkich spraw. Będzie również dobrze przygotowany do zdalnej pracy w sytuacjach tego wymagających.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"