Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Gmina Sztutowo w 2018 r. uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla dwóch wnioskodawców (osób fizycznych) planujących wymianę źródła ciepła w budynku wielorodzinnym.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie czerwiec-grudzień 2018 r. Zostały wymienione kotły węglowe na kotły opalane biomasą (pellet) w dwóch lokalach w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Sztutowo. Łącznie koszt kwalifikowalny uczestników zadania wyniósł 31 842,55 zł, natomiast dotacja z WFOŚiGW: 9 552,76 zł (30%). Uzyskano efekt ekologiczny poprzez m.in. redukcję emisji CO2 w wysokości ponad 19 ton/rok.

Konkurs „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” ogłoszony został w celu objęcia dofinansowaniem zadań zgłoszonych w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018), które nie mają szansy na uzyskanie dofinansowania w „Krajowym Programie Czyste Powietrze” adresowanym dla budownictwa jednorodzinnego.

W związku z powyższym zapis §7 pkt. 3 Regulaminu Konkursu należy rozumieć w ten sposób, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć kwoty wnioskowanej w unieważnionym konkursie Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) w części przypadającej na zadania realizowane w budynkach wielorodzinnych.

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z Prawem budowlanym, należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Budynki, w których wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne, i które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, kwalifikują się jako budynki wielorodzinne i realizowane w nich zadania mogą podlegać dofinansowaniu.

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"