Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie


Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Umowa o dofinansowanie nr 00253-6935-UM1110559/17 z dnia 06.09.2017 r.

Koszt kwalifikowalny: 199.921,28 zł

Dofinansowanie: 127.209,91 zł

Cel operacji: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Sztutowo poprzez rewitalizację parku przy ulicy Parkowej w Sztutowie.

Zakres inwestycji: Projekt zakłada rewitalizację starego parku przy ulicy Parkowej w miejscowości Sztutowo. Z uwagi na nadmorski charakter Gminy Sztutowo powstanie parku spowoduje uatrakcyjnienie oferty turystycznej i rekreacyjnej. Obecnie przedmiotowy teren jest niezagospodarowany, zaniedbany z roślinnością charakterystyczną dla lasów i łąk. Głównym założeniem była idea stworzenia miejsca odpoczynku zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz region. Założeniem było stworzenie parku wkomponowanego w istniejący drzewostan, z delikatną jego korektą. Główne wejście do parku zlokalizowano od strony ulicy Parkowej. W ramach realizacji zadania przewidziane zostały następujące działania: 1. roboty przygotowawcze; 2. roboty ziemne; 3. nawierzchnie; 4. zieleń; 5. wyposażenie w postaci tablicy informacyjnej. Zgodnie z projektem na terenie parku powstaną ścieżki parkowe o różnych nawierzchniach oraz zostanie uporządkowany teren i zasiana trawa.

Termin realizacji: do końca sierpnia 2019 r.


Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"