Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej

     Istotą projektu “Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie, z wykorzystaniem energii odnawialnej” była budowa nowej proekologicznej kotłowni opalanej biomasą, wewnętrznej instalacji grzewczej, instalacji kolektorów słownecznych oraz instalacji wentylacyjnej w bloku żywieniowym. Tym samym głównym celem było podniesienie jakosci istniejacej infrastruktury energetycznej przy jednoczesnym wzroscie wykorzystania zródeł odnawialnych.

     Zmiana technologii grzewczej zastosowanej w Zespole Szkół w Sztutowie stanowi istotny krok na drodze do redukcji uzależniania Gminy od tradycyjnych zródeł energii. W tym kontekście zastosowanie biomasy wpłynęło na zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji energii na srodowisko. Pozwoliło równiez na wykorzystanie lokalnych zasobów surowca, tym samym wspomagajac lokalna przedsiębiorczość.

       

Całkowita wartość projetu wyniosła 3 849 417.70 zł z czego dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych stanowiło 2 865 401.02 zł.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"