Pracownicy

Wójt Gminy

 •  Robert Zieliński

Sekretarz Gminy

 • Renata Głąb

Skarbnik Gminy

 •  Magdalena Kalinowska

Sekretariat – info@sztutowo.ug.gov.pl

 • Katarzyna Maćkowska, wew. 31

Telefon

 • 055 247 81 51
 • 055 247 81 52
 • 055 247 83 24

Fax

 • 055 247 83 96

POZOSTALI PRACOWNICY URZĘDU:

Kierownik USC

 • Anna Łopińska, wew. 44

Samodzielne stanowiska:

 • Aldona Godek – stanowisko do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, wew. 35
 • Anna Góra – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, wew. 32
 • Joanna Chudy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, geodezji i zagospodarowania przestrzennego, wew. 20
 • Waldemar Cieśluk- stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa, wew. 46
 • Michalina Marczak- stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne, wew. 40
 • Ewa Ściuba – stanowisko ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej, wew. 42
 • Iwona Cich – stanowisko ds. kadr, obsługi Rady Gminy oraz oświaty, wew. 47
 • Grażyna Łosińska – stanowisko ds. księgowości budżetowej, wew. 43
 • Katarzyna Onyszkiewicz – stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych, wew. 37
 • Katarzyna Skrzek – stanowisko ds. księgowości podatkowej, wew. 23
 • Renata Michalska- stanowisko ds. finansowych, wew. 34
 • Jacek Charliński – stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie, wew. 41
 • Agnieszka Piórko – stanowisko ds.komunikacji społecznej, wew. 26

Szczegółowe informacje w BIP

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"