Pracownicy

Wójt Gminy

 •  Robert Zieliński

Sekretarz Gminy

 • Renata Głąb

Skarbnik Gminy

 •  Magdalena Kalinowska

Sekretariat Wójta, obsługa centrali – info@sztutowo.ug.gov.pl, wew. 600

Telefon

 • 055 247 81 51
 • 055 247 81 52
 • 055 247 83 24

Fax

 • wew. 649

POZOSTALI PRACOWNICY URZĘDU:

Kierownik USC

 • Anna Łopińska, wew. 607

Samodzielne stanowiska:

 • Katarzyna Maćkowska – stanowisko ds. oświaty, wew. 635
 • Agnieszka Piórko – stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, wew. 608
 • Anna Góra – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, wew. 614
 • Katarzyna Król  (zastępstwo za Joannę Chudy) – stanowisko ds. geodezji, planu zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska, wew. 610
 • Waldemar Cieśluk – stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa, wew. 609
 • Michalina Marczak – stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne, wew. 620
 • Agata Tomaszewska (zastępstwo za Małgorzatę Anusiak) – stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wew. 619
 • Ewa Ściuba – stanowisko ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej, wew. 618
 • Iwona Cich – stanowisko ds. kadr i obsługi Rady Gminy, wew. 603
 • Grażyna Łosińska – stanowisko ds. księgowości budżetowej, wew. 605
 • Katarzyna Onyszkiewicz – stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych, wew. 617
 • Katarzyna Skrzek – stanowisko ds. księgowości podatkowej, wew. 616
 • Renata Michalska- stanowisko ds. finansowych, wew. 615
 • Jacek Charliński – stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie, wew. 611
 • Włodzimierz Jarocki – stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych, wew. 612
 • Agata Kibort – stanowisko ds. komunikacji społecznej, wew. 613

 

Szczegółowe informacje w BIP

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"