Modernizacja Parku Publicznego przy ul. Gdańskiej w Sztutowie

Modernizacja Parku Publicznego przy ul. Gdańskiej w Sztutowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Umowa o dofinansowanie nr 01141-6935-UM1111766/20 z dnia 21.04.2021 r.

Koszt kwalifikowalny: 52 302 zł

Dofinansowanie: 33 279 zł

Cel operacji: Modernizacja parku w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom odwiedzającym Gminę Sztutowo infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Zakres inwestycji: Projekt zakłada modernizację parku publicznego przy ulicy Gdańskiej w centrum miejscowości Sztutowo. Z uwagi na nadmorski charakter Gminy Sztutowo odnowienie parku spowoduje uatrakcyjnienie oferty turystycznej i rekreacyjnej. Z przedmiotowego terenu Gmina była zmuszona usunąć drewniane urządzenia zabawowe, które zostały zamontowane 10 lat temu, ponieważ ich stan nie pozwalał już na bezpieczne użytkowanie, zwłaszcza przez dzieci. Teren jest coraz częściej wykorzystywany do organizacji imprez gminnych: Sztutowska Wigilia, Dzień pozytywnie zakręconych, imprezy dla dzieci, dlatego należy zadbać o jego atrakcyjność i bezpieczeństwo użytkowania. Na przedmiotowym terenie były zamontowane urządzenia zabawowe. Nadal są chodniki, scena, ławki, urządzona zieleń, która wymaga wykonania większego zabiegu pielęgnacyjnego, ponieważ rozrosła się już nadmiernie. W ramach realizacji zadania przewidziane zostały następujące działania: 1. usługa pielęgnacji zieleni; 2. wyposażenie w nowe urządzenia zabawowe, stojak na płyn do dezynfekcji, tablicę informacyjną.

Termin realizacji: do końca czerwca 2022 r.


Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"