Rada Gminy Sztutowo 2018 – 2023

Przewodniczący Rady – Marcin Owsiński

Wiceprzewodnicząca Rady – Krystyna Skrzek

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Szymański – przewodniczący
Marian Łosiński – członek
Anna Zalewska – członek
Arkadiusz Walczyk – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Piotr Szlendak – przewodniczący
Zbigniew Zieliński – członek
Jan Friszkemut – członek
Ryszard Krugły – członek
Aleksandra Hofmann – członek

Komisja Planowania i Budżetu:
Irena Chlebowska – przewodnicząca
Ryszard Krugły – członek
Krystyna Skrzek – członek
Marian Łosiński – członek
Andrzej Szymański – członek

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury:
Katarzyna Drynko – przewodnicząca
Piotr Szlendak – członek
Jan Friszkemut – członek
Arkadiusz Walczyk – członek
Zbigniew Zieliński – członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki:
Jerzy Sikora – przewodniczący
Anna Zalewska – członek
Krystyna Skrzek – członek
Aleksandra Hofmann – członek

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"