Zapewnianie dostępności

 Tłumacz języka migowego w Urzędzie Gminy w Sztutowie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby uprawnione mogą nieodpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Sztutowie.
Osoba uprawniona powinna zgłosić w formie pisemnej w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych Koordynatorowi ds. dostępności: fax: 55/247 83-96 lub e-mail; info@sztutowo.ug.gov.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo

WZÓR WNIOSKU            KLAUZULA RODO

 

ANALIZA STANU DOSTĘPNOSCI 2021

Plan działania w zakresie zapewniania dostępności na lata 2021-2024

Raport o stanie zapewniania dostępności 2021

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"