PO Ryby

Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury.

 

Celem operacji było wzmocnienie konkurencyjności obszaru funkcjonowania LGR Rybacka Brać Mierzei oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich

 

Operacja polegała na remoncie placu poprzez rozbiórkę płyt i krawężników oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej. W celu odwodnienia placu przewidziano odpowiednie spadki nawierzchni i 4 kratki ściekowe. Wody opadowe z powierzchni remontowanego skweru są odprowadzane do gruntu poprzez zespoły komór drenażowych. W północnej części skweru posadzono 20 szt. krzewów IRGA. Na terenie zaprojektowane zostały cztery lampy solarne parkowo- ogrodowe oraz ustawione dwie ławki.  Na skwerze ustawiony został  również postument na którym umieszczona została figura  ryby z metaloplastyki.

 

 

—————————————————————————————————————————————————-

Rewitalizacja centrum wsi Sztutowo poprzez urządzenie alei spacerowej

 

W ramach realizacji projektu wybudowano aleję spacerową- ciąg pieszo- jezdny o łącznej długości 336,53m w centrum miejscowości Sztutowo. Przy wybudowanej alei w tzw. zatoczkach parkowych ustawione zostały ławki oraz zasadzone drzewka i krzewy. Przy powstałej w ramach realizacji projektu inwestycji postawione zostały lampy parkowe.

Wartość projektu wyniosła 785.645,40 zł z czego dofinansowanie w wysokości 316.110,50 zł.

 

—————————————————————————————————————————————————-

 

 

Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Sztutowo poprzez remont przybrzeżnej strefy wypoczynkowej przy wejściu na plażę nr 50, 51, 52, 59, 60, 61

 

Przedmiotem projektu byłremont głównych zejść na plaże w Sztutowie i Kątach Rybackich oraz remont dwóch na każdej z plaż zejść bocznych. W ramach inwestycji wymieniona została nawierzchnia przy dojściu na plażę w Sztutowie oraz zakupione wyposażenie na kąpieliska.

Wartość projektu wyniosła 1.034.865,15 zł z czego dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. nie więcej niż 579.344,10 zł.

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"