Opłaty

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z „Uchwałą Rady Gminy Sztutowo  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty”,opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, przeznaczonych do celów mieszkalnych oraz dla nieruchomości mieszanych jest obliczana na podstawie iloczynu ilości zużytej wody i stawki podanej poniżej.

Stawki opłaty:
– odpady zbierane w sposób selektywny: 5,70 zł za 1 mzużytej wody.

wielkość opłaty miesięcznej = (średnioroczne zużycie wody na danej nieruchomości/12miesięcy) x stawka opłaty

Właściciele nieruchomości rekreacyjno- wypoczynkowych ( obiekt nieogrzewany, wykorzystywany wyłącznie w okresie letnim, np. przyczepa kempingowa, domek drewniany itp.) wnoszą roczną opłatę ryczałtową w kwocie:
– odpady zbierane w sposób selektywny: 169,00 zł.

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata jest naliczana według ilości i wielkości pojemników.

Stawki kształtują się następująco:

1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników i worków, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, wynosi:

Wielkość pojemnika wyrażona w litrach Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny

zł./ za jedno opróżnienie

  pojemnik worek
60 2,95 8,46
120 5,91 16,93
240 11,82 33,86
360 17,73 50,79
1100 54,18 155,19
1500 73,88 211,62

2) Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników i worków, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny wynosi:

Wielkość pojemnika wyrażona w litrach Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zł./ za jedno opróżnienie

  pojemnik worek
60 11,80 33,84
120 23,64 67,72
240 47,28 135,44
360 70,92 203,16
1100 216,72 620,76
1500 295,52 846,48

Opłatę należy wnosić z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca  kalendarzowego na indywidualny dla każdego mieszkańca rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy.

 
UWAGA!
Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439): “opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu
Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"