Oficjalna strona Gminy Sztutowo - NOWA WERSJA JUŻ DOSTĘPNA

Oficjalna strona Gminy Sztutowo - NOWA WERSJA JUŻ DOSTĘPNA

Oficjalna strona Gminy Sztutowo - NOWA WERSJA JUŻ DOSTĘPNA

  • Wtorek, 07 lutego 2023

  • Imieniny: Ryszarda, Teodora, Romana

  • Font Icon

Opłaty

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z „Uchwałą Rady Gminy Sztutowo  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty”,opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, przeznaczonych do celów mieszkalnych oraz dla nieruchomości mieszanych jest obliczana na podstawie iloczynu ilości zużytej wody i stawki podanej poniżej.

Stawki opłaty:
– odpady zbierane w sposób selektywny: 5,70 zł za 1 mzużytej wody.

wielkość opłaty miesięcznej = (średnioroczne zużycie wody na danej nieruchomości/12miesięcy) x stawka opłaty

Właściciele nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych (obiekt nieogrzewany, wykorzystywany wyłącznie w okresie letnim, np. przyczepa kempingowa, domek drewniany itp.) wnoszą roczną opłatę ryczałtową w kwocie:
– odpady zbierane w sposób selektywny: 190,00 zł

– podwyższona stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, a właściciel takiej nieruchomości nie dopełni obowiązku segregacji, wynosi 760 zł od jednego domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata jest naliczana według ilości i wielkości pojemników.

Stawki kształtują się następująco:

1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników i worków, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, wynosi:

Wielkość pojemnika wyrażona w litrach Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny

zł./ za jedno opróżnienie

  pojemnik worek
60 12,47 12,47
120 24,95 24,95
240 49,89 49,89
360 74,84 74,84
1100 228,68 228,68
1500 311,83 311,83

2) Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników i worków, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny wynosi:

Wielkość pojemnika wyrażona w litrach Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zł./ za jedno opróżnienie

  pojemnik worek
60 49,88 49,88
120 99,80 99,80
240 199,56 199,56
360 299,36 299,36
1100 914,72 914,72
1500 1247,32 1247,32

Opłatę należy wnosić z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca  kalendarzowego na indywidualny dla każdego mieszkańca rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy.

 
UWAGA!
Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439): „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu