Akty prawne

Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku:

Uchwała RADY GMINY SZTUTOWO w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała RADY GMINY SZTUTOWO w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo

Uchwała RADY GMINY SZTUTOWO w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała RADY GMINY SZTUTOWO w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała RADY GMINY SZTUTOWO w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Ostatnie zmiany:

 

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 21 grudnia 2018r w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 lutego 2015r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 21 grudnia 2018r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/300/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku:

Uchwały obowiązujące od  14 października  2017 roku:

Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku:

Uchwały obowiązujące od 1 maja 2015roku:

Uchwały wcześniejsze:

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"