Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PGN_Sztutowo_2_popr-strona001PGN_Sztutowo_1

Dlaczego gminy tworzą Plany gospodarki niskoemisyjnej?

Co to jest niska emisja?

Dlaczego PGN?

Potrzeba sporządzania dla gminy Sztutowo Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze skutków zmian klimatycznych oraz z obowiązku wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na poprawę jakości życia lokalnych mieszkańców (filar społeczny), poprawę stanu gospodarki (filar ekonomiczny) oraz działania ekologiczne (filar środowiskowy) . Celem Planu jest wskazanie, jak prowadzić innowacyjną, energooszczędną gospodarkę, która byłaby korzystna nie tylko lokalnie, ale także konkurencyjna ponadlokalnie, z czego odniosą korzyść także mieszkańcy gminy.

Co wchodzi w skład Planu gospodarki niskoemisyjnej?

Jaka jest rola Mieszkańców Gminy Sztutowo w tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej?

PGN obejmie granice administracyjne całej Gminy. Efektem jego wdrożenia będzie redukcja zużycia energii, poprawa efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej. Dlatego tak ważna jest współpraca Mieszkańców w przekazywaniu informacji służących prawidłowej diagnozie obecnego stanu. Prosimy zatem o wypełnianie związanych z tym ankiet otrzymywanych z Urzędu Gminy Sztutowo. DZIĘKUJEMY !!!

ANKIETA =>

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Projekt “Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sztutowo” został zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-383/13)

infrastruktura_i_srodowisko01

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"