• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Sztutowo

23 czerwca br. Rada Gminy Sztutowo oceniła pracę Wójta Roberta Zielińskiego w 2020 roku. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium, co jest równoznaczne z pozytywną oceną realizacji budżetu w roku 2020. Przed głosowaniem odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego. 
Rada podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania. Głosowanie poprzedzone zostało debatą nad „Raportem o stanie Gminy Sztutowo za rok 2020”.  

W obradach uczestniczyło dwunastu radnych. Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

Wójt Gminy Sztutowo serdecznie dziękuje Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy w Sztutowie, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych, Naszym Mieszkańcom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu w roku 2020.