• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO ZEBRANIA WIEJSKIEGO !!!

AKTUALIZACJA O G Ł O S Z E N I A !!!
WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SZTUTOWO
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZTUTOWIE W DNIU 19 SIERPNIA 2022 r.GODZ.18 00
I – Termin zebrania – godz.18 00-wymagana na zebraniu 1/5 uprawnionych do głosowania
II- Termin zebrania -godz. 18 15- bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania celem prowadzenia dalszej części zebrania.
3. Przedstawienie tematyki zebrania.
4. Wybory sołtysa wsi Sztutowo:
a) zgłaszanie kandydatur na sołtysa wsi Sztutowo
b) wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzania głosowania tajnego na sołtysa wsi Sztutowo
c) przeprowadzenie przez Komisje Skrutacyjną głosowania tajnego
d) ogłoszenie wyników wyborów na funkcję sołtysa wsi Sztutowo poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Komisji.
5. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej- zgodnie ze Statutem Sołectwa może ona wynosić 3-9 członków.
6. Wybory członków Rady Sołeckiej.
a) zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej:
b)wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej.
c)przeprowadzenie przez Komisje Skrutacyjną głosowania tajnego.
d)ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Sołeckiej poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Komisji.
7. Zakończenie zebrania.
Bardzo proszę o niezawodny udział w zebraniu wiejskim.
Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński