• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Aktualne prace nad planem ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Szanowni Państwo,

Obecnie trwają zaawansowane prace Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku nad przyjęciem Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Dla mieszkańców Gminy Sztutowo uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia Planu ochrony, stanowić będzie ważny dokument. Plan w załażeniu ma chronić obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo, dlatego istotnym elementem jest jego spójność z oczekiwaniami mieszkańców i rozwojem Gminy.

                                                                                              

Zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją dostępną pod adresem internetowym: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-parku-krajobrazowego-mierzeja-wislana/. Jednocześnie zachęcam do złożenia ewentualnych uwag do opracowanych operatów.

 

Termin składania uwag roboczych mija 10 czerwca 2022 r.

 

Jednocześnie informuję, że w połowie czerwca zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego wraz z projektem Planu ochrony PKMW. W czasie trwania konsultacji społecznych będzie można składać uwagi formalne.

 

W związku z brakiem obowiązku przeprowadzenia przez organ prowadzący audytu krajobrazowego, a w konsekwencji z brakiem określenia w Planie ochrony dla PKMW zakazów odnoszących się stref ochrony krajobrazów, Plan nie wymaga uzgodnienia z radami gmin.  Złożenie uwag w trakcie konsultacji społecznych jest jedyną możliwą formą zmiany zapisów w opracowywanych dokumentach.

 

Poniżej  formularz uwag, który należy przesłać na adres mailowy: pkmw.planochrony@pomorskieparki.pl lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”, ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna, z dopiskiem „Konsultacje Plan ochrony PKMW”.

Formularz Uwagi Wniosku do Planu ochrony PKMW 06.08.2021-2