• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Akty prawne

Uchwały Rady Gminy Sztutowo:

 

Starsze uchwały:

UCHWAŁA NR XXI/224/2020 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo

UCHWAŁA NR XXI/228/2020 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie

UCHWAŁA NR XXII/240/2020 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXII/239/2020 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XXI/225/2020 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XII/130/2019 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi